Uvjeti obrade

Kako cinčati: opći uvjeti obrade

KVALITETA ROBE – OBAVEZA INFORMIRANJA:
Čelik koji kupac koristi mora biti dobre komercijalne kvalitete, prikladan za pocinčavanje. Kupac je dužan dostaviti sve informacije o sastavu korištenog čelika, a koje su potrebne za pocinčavanje istog. U slučaju i samo djelomičnog nedostatka potrebnih informacija, cinčaona je ovlaštena podvrgnuti materijal redovnom postupku pocinčavanja, a rizik završnog rezultata u potpunosti je na teret kupca.

STANJE ROBE:
Sav se materijal u cinčaonu mora isporučiti očišćen od ostataka prethodnog pocinčavanja, nezahrđao, bez tragova masti, ulja, boja, troske te bez tvari koje nije moguće odstraniti nagrizanjem. Radi izbjegavanja gubitka vremena, oštećenja materijala i u svrhu olakšanog raspoznavanja koleta, vrijedi preporuka: bez natpisa, samo pločice ili naljepnice za otpremu. Za adresu ili druge napomene:

  • upotrijebiti metalnu pločicu, žicom učvršćenu na proizvod
  • ne koristiti natpise ispisane tehničkom olovkom ili uljanom bojom  
  • eventualno koristiti uobičajenu školsku kredu

TEREĆENJE ZA PONOVNO ČIŠĆENJE:
Ako materijal nema tražene, gore opisane karakteristike, prije pocinčavanja će se pristupiti pripremi i ponovnom čišćenju. Cijena dodatne usluge naplatiti će se od kupca.

RADOVI KOJI OLAKŠAVAJU POSTUPKE POCINČAVANJA:
Ako se ukaže potreba za radovima koji olakšavaju pocinčavanje (npr. izrada prstenova, otvora, spojki, itd.), a koje kupac nije prethodno pripremio, isti će se izvršiti i naplatiti po cijeni dodatnog troška.

ISPITIVANJA:
Uzevši u obzir da cinčaona pocinčava proizvode sukladno standardima, kupac mora formalno zatražiti moguća ispitivanja prije ili tijekom isporuke robe koju treba pocinčati. Ispitivanje će se obaviti u prostoru cinčaone od strane ovlaštene osobe.

PREŠUTNI PRIHVAT POCINČANE ROBE:
Ako zahtjev za ispitivanje materijala nije podnesen, materijal se bez izuzetka smatra prešutno prihvaćen kod preuzimanja u cinčaoni.

PRIGOVORI:
Pocinčani materijal, ispitan i/ili prešutno prihvaćen, ne može se naknadno osporiti.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI:
Cinčaona odbacuje svaku odgovornost za moguću promjenu mehaničkih karakteristika čelika i neće se smatrati odgovornom za moguće deformacije, savijanja, puknuća i/ili začepljenja do kojih bi moglo doći zbog zagrijavanja tijekom pocinčavanja, koje se vrši na temperaturi od približno 450°C.

ROK ISTEKA ZA REKLAMACIJE:
Moguće se reklamacije moraju prijaviti u roku od osam dana od primitka pocinčane robe.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ŠTETE:
U nijednom se slučaju ne može zatražiti naknada štete u vrijednosti višoj od vrijednosti pocinčavanja.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM OSOBAMA:
Cinčaona ne preuzima bilo kakvu odgovornost prema trećim osobama za posredne i/ili neposredne štete prema osobama i/ili na proizvodima od pocinčanog materijala, a koje kupac koristi isključivo na vlastitu odgovornost.

CIJENA
Cijena se izračunava na osnovu težine materijala nakon pocinčavanja.

Tko smo i što radimo?

ITALIKACINK novi je pogon za vruće pocinčavanje, smješten u LIČKOM OSIKU – GOSPIĆU; rasprostire se na površini od preko 44.000 m², od čega 3.200 m² natkrivenog prostora.

Italikacink raspolaže kadom za cinčanje veličine 9,20 x 1,60 x 3,00 m

ITALIKACINK novi je industrijski projekt, sa tehnologijom tvrtke ZINCOIMPIANTI, odjel grupacije BISOL Spa iz Pieve di Soligo (Treviso) – Italija, koja gradi tehnološki napredne pogone za vruće pocinčavanje, po sistemu ključ u ruke.

Više... Kontakt...

Grupa Bisol

Vruće poncinčavanje.
Najbolja rješenja dolaze iz velike Grupe.